محصولات

Unic Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : GOLD , GRAY

Ultra Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB ,16GB ,32GB

رنگ : GRAY

Smart Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

8GB ,16GB ,32GB

رنگ : GRAY

Slim Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black , GRAY

Pro Plus

مشخصات : USB 3.1

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black

PICO Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : Black , GRAY

OTG Plus

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16GB ,32GB ,64GB

رنگ : GRAY

Micro SD

مشخصات : Micro SD

جنس بدنه : Metal

16,32,64,128 GB

رنگ : Black , GOLD

My Artistic

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : Metal

16GB , 32GB , 64GB

رنگ : Black , GOLD , SILVER