محصولات

MICROSD SanDisk 128GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

128 GB

رنگ : قرمز و نقره ای

MICROSD SanDisk 64GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

64 GB

رنگ : قرمز و نقره ای

MICROSD SanDisk 32GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

32 GB

رنگ : قرمز و نقره ای

MICROSD SanDisk 16GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

16 GB

رنگ : قرمز و نقره ای

MICROSD Samsung 128GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

128 GB

رنگ : مشکی و نقره ای

MICROSD Samsung 64GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

64 GB

رنگ : مشکی و نقره ای

MICROSD Samsung 32GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

32 GB

رنگ : مشکی و نقره ای

MICROSD Samsung 16GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

16 GB

رنگ : مشکی و نقره ای

MICROSD Samsung 8GB

مشخصات : MICROSD

جنس بدنه : پلاستیک

8 GB

رنگ : مشکی و نقره ای