وسترن دیجیتال

My Trust

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16 , 32 , 64 GB

رنگ : SILVER

My Superior

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

16 , 32 , 64 GB

رنگ : Black

My Stylish

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : Metal

8 , 16 , 32 GB

رنگ : Black

My Quick

مشخصات : USB 3.1

جنس بدنه : Metal

16 GB , 32 GB , 64 GB

رنگ : SILVER

MY Pro

مشخصات : USB 2.0

جنس بدنه : Metal

--

رنگ : Black , Gold

MY Lock

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : Metal

--

رنگ : Black , Silver

My Elegant

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : Metal

8 GB , 16 GB , 32 GB

رنگ : Black

Micro SD

مشخصات : Micro SD

جنس بدنه : Metal

16,32,64,128 GB

رنگ : Black , GOLD

My Artistic

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : Metal

16GB , 32GB , 64GB

رنگ : Black , GOLD , SILVER