رادون

رادون micro SD

مشخصات : --

جنس بدنه : --

--

رنگ : --

فلش مموری RM40

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

16,32,64 GB

رنگ : خاکستری

فلش مموری RM30

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

16,32,64 GB

رنگ : طلایی و نقره ای

فلش مموری RM20

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

16,32,64 GB

رنگ : خاکستری و نقره ای

فلش مموری RM10

مشخصات : USB 2

جنس بدنه : فلزی

16,32,64 GB

رنگ : خاکستری